ï»?!DOCTYPE html> Èý¸öСÄк¢¸ã²»Öª»ðÎè:ç¬?17ç«?狼狈4为奸《乡村女教师》无弹窗全文免费阅读 - 乡村小说ç½?/title> <meta name="keywords" content="Èý¸öСÄк¢¸ã²»Öª»ðÎè:," /> <meta name="description" content="Èý¸öСÄк¢¸ã²»Öª»ðÎè:ç¬?17ç«?狼狈4为奸全文阅读,新书章节乡村小说网TXT手打版更新了,本站更新最快,阅读界面清爽无弹窗ã€? /> <link href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../favicon.ico"> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "../index.html" title = "乡村女教å¸?>《乡村女教师ã€?/a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">ç¬?17ç«?狼狈4为奸</h2> <div class = "content"> <div class="adbox hidden-phone" rel="nofollow"></div> <div class="dnwu"></div> <a href="http://www.happystrike.net">咪乐|apk|直播</a> Éú»îÖУ¬ÎÒÃdz£¿´µ½Ð¡³èÎïÇÌ×Åβ°Í£¬¸ßÐ˵غͲùʺ¹ÙÍæË£¡£ <p>ç¬?17ç«?狼狈为奸</p><p>“刚刚烧了点热水,泡了杯咖啡”她也在旁边坐下手上依然还包着纱布不过也恢复了很多</p></p><p>马良喝了口,很浓郁的香味,他其实挺喜欢这种苦涩香浓的感觉不过以前没钱去喝,现在有钱了,却也难有这个情è°?/p></p><p>“这里差不多了,我也该去卖菜了”马良喝了几口,放下了杯子,还得去拿电话跟那个影碟机算起来,自己还是挺忙çš?/p></p><p>快速的收拾完这里的东西,就回家去,而秋小寒自己也要等会儿才过来,让马良晚饭时候来接,有点东西要整理会议总算是结束了,可到时候还要一家一家的去要钱,这也是个技术活儿还得开次动员大会,那应该就是村长回来的时候了</p></p><p>取回了东西,到了家里,发现菜也种好了,码放整齐,不用说,是夏雪跟梦梦两个人,不由得心里温情,赶紧叫了两兄弟来挑涤</p></p><p>阿黄果然在等了,一看到马良,就直接询问情况</p></p><p>“兄弟,那个人有没有怎么样?â€?/p></p><p>马良就把昨天的事情跟阿黄说了说,而阿黄直接竖起大拇指“兄弟,你这牛气,这家伙肯定吓得屁滚尿流了,难怪今天到处都没看到那个家伙的人影了â€?/p></p><p>“我们也从来没有得罪过叫做金老大的人所以肯定还有人幕后指使”马良想了想,说é?/p></p><p>“这个金老大,我似乎听说过,在城里挺有势力的,要不我托人打听一下”阿黄也思索起来,自己靠这个买卖,赚钱比以前快多了,而且马良又爽快,一笔交易,自己能够赚个两千块到时候自家修个小洋楼,孩子上好学校,都不愁还有老婆喜欢的新衣服</p></p><p>马良点点头,暂时也只能是这么个主意了估计对方暂时也不会来找,那个菜的秘密,可是相当的逼真</p></p><p>而两人也忙起来,准备称菜算账</p></p><p>这时候,在县城里的一家高档茶楼里,一个包厢里烟雾缭绕,两个人坐着抽烟喝茶,还摆着个象棋盘子,你来我往çš?/p></p><p>“我吊你个二百五的,老冯,你这招够狠”一个声音说道,然后啪的一下,象棋子碰撞:“我吃你的马,将你一军â€?/p></p><p>“老金,你的棋还是这么臭,我这炮可是要打来了”另一人笑é?/p></p><p>“悔棋,不算,你这炮别乱打,要打炮找几个妞”这被称做老金的人利索的晦了棋</p></p><p>这个老冯,居然就是那个君悦大酒店的冯老板,斜靠着,旁边坐着个美艳的女子,手时不时的在她身上捏着,甚至钻到衣服里</p></p><p>对面坐着的老金,额头上,脖子上,都有一条伤疤,脸瘦,看起来挺凶悍的是城东这一代的人物,吃得开,不怕死,下手狠,管着好几个盘据说当年被十几个人围着,一个人拿着钢管,硬是把人都给干翻了所以大家叫他金老大</p></p><p>另外他是挺好色的人,据说祸害了不少良家女人但是手段狠辣,又认识不少人,所以一直都过着潇洒的日å­?/p></p><p>“金哥,老八那家伙回来了”外面来了个人说é?/p></p><p>“让他进来”金老大头都不回一ä¸?/p></p><p>很快,外面进来了个人,正是被马良还有秋小寒两人打得鼻青眼肿的斜眼无赖</p></p><p>“你怎么搞得这涅了?”金老大皱眉问道,然后下了步æ£?/p></p><p>“将军”冯老板直接动了棋子</p></p><p>“妈了个巴子,晦气得很!”金老大喝了口茶,然后猛的一砸茶杯,哐当一声,“这茶凉了,还不快给老子换一壶!â€?/p></p><p>这时候旁边跑来了个清秀的服务员,表情有点怕怕的,拿了茶壶就准备èµ?/p></p><p>“慢着,好像从来没看到过你,新来的?”金老大一把抓住了她的手,眯着眼睛打量着,“不错,不错,很不错â€?/p></p><p>“老金,女人的事情别忙着,先说正事”冯老板开口了一å?/p></p><p>“行”金老大放了手,那服务员才惊慌失措的离开äº?/p></p><p>“金老大,你可要给我出口气,我被那小子狠狠的揍了顿,差点连命都没了”这斜眼老八说道,眼睛都眯着了,而且下身都还隐隐作痛çš?/p></p><p>“到底怎么回事,别废话”金老大说道</p></p><p>然后这个老八就把事情添油加醋的说了遍,“我实在被打得不行了,就说认识金老大,谁知道他居然说金老大不放在眼里!说你算什么东西â€?/p></p><p>“什么!”这金老大一下站起来,显得相当的生气</p></p><p>“你把金老大暴露了?”一旁的冯老板听到了,皱眉抽着烟,问道</p></p><p>“你小子居然把我给暴露了?你想死?”金老大一脚就踹在了他身上,直接他就滚了好几米</p></p><p>“不是,不是,我知道了他怎么种菜的了”老八赶紧说道</p></p><p>“快说”冯老板站起来,显然相当的激动了</p></p><p>而老八就把马良说的办法给说出来了,而且还保证道:“这肯定是真的,因为他当时想弄死我了,没必要跟我说假话,要不是我一直想着怎么跑,估计都被喂狼了â€?/p></p><p>“原来是这样”冯老板重新坐下了,点燃了一根烟:“老金,看来我们要发财了,不出几个月â€?/p></p><p>“那要不要先去把这个小子搞一顿”听到钱,金老大也抽着烟,颇为享受起来</p></p><p>“不行,这小子上面有关系,别忘了,上次县里直接有人查那几个人,如果不是这几个人口风紧,我们就被供出来了所以,暂时别动”冯老板深思熟è™?/p></p><p>“说的对,我还纳闷,就这么个小事,公安局长还亲自下命令查了”金老大吐着烟雾“今天我请客,听说凤金楼那边又来了几个洋妞,不去玩玩?â€?/p></p><p>“妈的,洋妞,我最讨厌这外国人了,以前八国联军乱烧火,今天狠狠的日她们一回,算是为国争光了”金老大笑起æ?/p></p><p>天色晚了,马良去接秋小寒,她居然在屋子里,躺在床上睡着äº?/p></p><p>“秋小寒,起来吃晚饭了”马良叫了声,她动了动,没太大反åº?/p></p><p>“你这样睡着要感冒的”马良说道,因为这时候吹着冷风进屋里,凉飕飕的她睁开了眼睛,却还懒得åŠ?/p></p><p>马良直接拉住她的手,想让她起来,可是她起身之后,却抓住了马良的衣服,一个错防不及,整个人失去了平衡,然后重重的压在她身上之前,是从后面压,而这次,是从前面</p></p></div> <div style="text-align: center"> <div class="dnwu"></div> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "701.html">(â†?上一ç«?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目å½?/a> <a class = "btn" href = "703.html">下一ç«?â†?</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "701.html">(â†?上一ç«?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目å½?/a> <a class = "btn" href = "703.html">下一ç«?â†?</a> </div> ï»?div class="dnwu"></div> <div class="friendlink"> <h3>热门阅读<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读ï¼?/span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../index.html" title="乡村女教å¸? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村女教师ã€?- </a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../yexingxiangcun/index.html" title="野性乡æ? target="_blank" style="text-decoration:none">《野性乡村ã€?- </a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../xiangcunyuai/index.html" title="乡村欲爱" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村欲爱ã€?- </a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../xiangcunyanfunv/index.html" title="乡村艳妇" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳妇ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../xiangcunyanfu/index.html" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳福ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../xiangyechunchuang/index.html" title="乡野春床" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春床ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../xinghuacun/index.html" title="杏花村的女人" target="_blank" style="text-decoration:none">《杏花村的女人ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../nvzijianyu/index.html" title="女子监狱的男狱警" target="_blank" style="text-decoration:none">《女子监狱的男狱警ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../dashanshenchudenvren/index.html" title="大山深处的女äº? target="_blank" style="text-decoration:none">剧本:《大山深处的女人ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../wannongxiabanshendenvren/index.html" title="玩弄下半身的女人" target="_blank" style="text-decoration:none">《玩弄下半身的女人ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../liumangyanyuji/index.html" title="流氓艳遇è®? target="_blank" style="text-decoration:none">《流氓艳遇记ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../yanqingxiangcun/index.html" title="艳情乡村" target="_blank" style="text-decoration:none">《艳情乡村ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../hesaozitongju/index.html" title="和嫂子同居的日子" target="_blank" style="text-decoration:none">《和嫂子同居的日子ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../qingyuchaoshi/index.html" title="情欲超市" target="_blank" style="text-decoration:none">母子孽情:《情欲超市ã€?-</a></li> <li><a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../shaofubaijie/index.html" title="少妇白洁" target="_blank" style="text-decoration:none">《少妇白洁ã€?-</a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484118.html" title="乡村暧昧" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村暧昧ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484119.html" title="乡村春事" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村春事ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484120.html" title="乡村大凶å™? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村大凶器ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484121.html" title="乡野春潮" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春潮ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484122.html" title="乡野美色" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野美色ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484123.html" title="工棚里的原始欲望" target="_blank" style="text-decoration:none">《工棚里的原始欲望ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484124.html" title="荒岛禁情:错关女牢房里的男å›? target="_blank" style="text-decoration:none">《荒岛禁æƒ?错关女牢房里的男囚ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484125.html" title="老子是癞蛤蟆" target="_blank" style="text-decoration:none">《老子是癞蛤蟆ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484126.html" title="好色小姨" target="_blank" style="text-decoration:none">《好色小姨ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484127.html" title="超级兵王" target="_blank" style="text-decoration:none">《超级兵王ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484128.html" title="孽伦情缘" target="_blank" style="text-decoration:none">《孽伦情缘ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484129.html" title="我的禽兽生涯" target="_blank" style="text-decoration:none">《我的禽兽生涯ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484130.html" title="乡村小神åŒ? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村小神医ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484131.html" title="我真是大明星" target="_blank" style="text-decoration:none">《我真是大明星ã€?- </a></li> <li><a href="http://obamacountdownwidget.com/a/20211018/484132.html" title="一艳九é¼? target="_blank" style="text-decoration:none">《一艳九鼎ã€?- </a></li> </ul> </div><br /> <div class="friendlink"> <h3>乡村小说ç½?span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">:如果您有喜欢的小说请推荐给我们,我们会及时添加!ï¼?小说下载、推荐联系客服QQ:23534 - 47522</span></h3> <ul class="unstyled"> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p>Copyright © 2009-2014 <a href="http://www-xiangcun22-com.obamacountdownwidget.com/../index.html" title="乡村女教å¸? target="_blank">《乡村女教师ã€?/a>由网友转载于网络,若侵犯了您的权益,请于本站管理员联ç³?如发现小说内容有与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>乡村女教å¸?/strong>作品浏览,或对作品内容、版权等方面有质疑,或对本站有意见建议请留言,感谢您的合作与支持 </p> </div> </footer> <a href="http://www.baidu.com/">°Ù¶È</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>